Vítejte na stránkách advokátní kanceláře !


     Advokátní kancelář Brno poskytuje advokátní generální právní služby klientům po celém území České republiky, ve své advokátní kanceláři na adrese Bolzanova 33, Brno, on-line a nonstop po telefonu. V případě potřeby je advokátní právní pomoc advokátem poskytnuta též v místě bydliště nebo v sídle klienta.

     Právní pomoc je poskytována advokátem (advokátkou) odborně a rychle s cílem dosáhnout v zájmu klientů co nejlepšího výsledku. Nabízíme profesionální a individuální přístup ke klientovi, spolehlivost, diskrétnost, dostupnost potřebných právních služeb za přijatelné ceny (zpracování cenové nabídky zdarma). V některých případech je možné poskytnout právní pomoc advokátem zcela zdarma (např. návrh na exekuci a bezplatné zastoupení advokátem v exekučním řízení, advokátní vymáhání pohledávek včetně pohledávek na výživném).

     Rozsah služeb poskytovaných advokátem je na volbě klienta a může zahrnovat pouhou advokátní konzultaci a navržení řešení nebo celkové vyřízení Vaší záležitosti. Advokátní kancelář je schopna zastupovat své klienty v celém soudním řízení nebo pouze v některých jeho fázích (např. sepsání žaloby, řádného opravného prostředku, mimořádného opravného prostředku). Návštěvníkům těchto stránek je k dispozici také advokátní právní poradna on-line a nonstop telefonní linky 608 718 665 a 736 211 100.

     Další výhodou advokátní kanceláře Brno je umístění jejího sídla v místě umožňujícím bezproblémové parkování.

     Pro řešení Vašich právních záležitostí jsou advokáti advokátní kanceláře Brno rovněž v případě potřeby schopni zajistit součinnost dalších osob (notáře, znalce, soudního exekutora apod.).

     Advokátní kancelář je v případě potřeby schopna poskytnout právní služby v německém a anglickém jazyce.

Novinky z advokacie a články o advokacii:

Partnerské servery O Brně Advokát Brno Publikace Advokáti v historickém vývoji